Profesionální měření INBODY

InBody je neocenitelná pomůcka pro měření všech tělesných složek – tuk, voda, svaly, minerály. Využíváme ji  při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity.

Pravidelné měření na In Body je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.

Základní analýza

Během 5 minut budete vědět základní údaje o tom, jak na tom vaše tělo je v základních parametrech (svaly, tuk, voda). Základní měření na InBody vám pomůže nastavit či upravit plán stravování i pohybové aktivity a obsahuje:

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Hloubková analýza

Hloubkové 20 minutové měření na InBody vám přinese detailní informace o kompletním složení těla a obsahuje:

 • Kompletní základní analýzu, základní lékařské obvody
 • Složení těla (vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, minerální látky, tuková hmota)
 • Kosterní svalová hmota, tělesný tuk, útrobní tuk – Viscelární tuk (VFA)
 • Index retence tělesné vody, Index retence tělesné tekutiny
 • BMI, PBF, WHR index
 • Aktivní hmotnost těla, celkovou hmotnost kosterních minerálů
 • Bazální metabolický výdej (BMR), metabolický věk
 • Celkové zhodnocení pomocí naměřených hodnot, základní návrh jídelníčku pomocí BMR

PIŠTE NÁM SVOJE DOTAZY!